4 września 2019

NIEAKTUALNE: Projekt edukacyjny „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do współpracy w realizacji projektu edukacyjnego „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych na temat ubezpieczeń społecznych oraz wykształcenie świadomości rangi ważności ubezpieczeń społecznych w ich dorosłym życiu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia każdemu nauczycielowi:

  • komplet materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia 4 lekcji o ubezpieczeniach społecznych zawierający:
    – scenariusze lekcji,
    – teksty pomocnicze dla nauczycieli,
    – rozwiązania zadań,
    – płytę CD z materiałami multimedialnymi,
  • indywidualna opieka merytoryczna pracownika ZUS.

Uczniowie po zrealizowaniu 4 lekcji mogą wziąć udział w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Wszystkie materiały dla nauczyciela i ucznia na stronie: www.zus.pl/edukacja
Informacje szczegółowe: Izabella Pawłowska – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w O/ZUS w szczecinie, email: izabella.pawlowska@zus.pl tel: 91 459 63 74 lub kom. 722 030 913.