4 września 2019

NIEAKTUALNE: Projekt edukacyjny „Ekonomia na co dzień”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.
Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów.
„Ekonomia na co dzień” jest jedynym projektem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku od 12 do 15 lat w szkołach podstawowych. Zawiera także zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Program ten umożliwia realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEN na rok szkolny 2019/2020 (rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, wychowanie do wartości).
Uczestnicy programu, nauczyciele jak i uczniowie, oprócz dostępu do platformy edukacyjnej otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny w wersji papierowej i elektronicznej.
Informacje szczegółowe na stronie: https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/
Koordynatorem Projektu jest Urszula Sierżant mail: urszula.sierzant@junior.org.pl