5 września 2022

Konkurs Solve for Tomorrow

Firma Samsung zaprasza klasy VII-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, a także biblioteki, świetlice środowiskowe i domy kultury do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow. Projekt stawia na rozwój kompetencji przyszłości młodych ludzi, uczy myślenia projektowego i wspiera doradztwo zawodowe od strony praktycznej. Tegoroczna edycja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zalety programu

Zaletami programu są: ogólnopolski zasięg, bezpłatny udział oraz formuła otwarta dla wszystkich chętnych zespołów uczniowskich. Samsung chce wspierać szkoły, uczniów oraz nauczycieli, także w mniejszych miejscowościach i wyrównywać szanse dostępu do jakościowej edukacji.

Solve for Tomorrow został zaprojektowany w celu zwiększenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi, technologiami, inżynierią czy matematyką oraz sztuką (STEAM) oraz zachęcenia młodych ludzi do wykorzystania metody projektowej design thinking w tworzeniu rozwiązań na problemy i zagrożenia, z jakimi mierzą się ich lokalne społeczności.

Rekrutacja

Rekrutacja do II edycji Programu rozpoczyna się 20 września 2022 roku, a cały harmonogram zakłada 7-miesięczny proces szkoleniowo-mentoringowy dla 25 zespołów m.in. z udziałem ekspertów z firmy Samsung, w ramach którego zostanie wyłoniona grupa finalistów.

W odsłonie 2022/2023 Samsung czeka na zgłoszenia w 4 obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie, klimat i integracja. Działania w programie opierają się na metodzie design thinking, w której arkana wprowadzają doświadczeni trenerzy, prezentując praktyczną stronę metody na zajęciach online i dodatkowych regularnych sesjach w finałowej części programu.

Gala finałowa

Projekty finalistów drugiej edycji programu zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej i nagrodzone w ostatniej fazie programu. Jak co roku Solve for Tomorrow stawia szczególny nacisk na edukację przyszłości, czyli zdobywanie przez młodzież kompetencji przyszłości.

Kontakt

Organizatorem Programu Solve For Tomorrow jest Magdalena Olborska, CSR Manager (m.olborska@samsung.com oraz kontakt@solvefortomorrow.pl).