Kategoria: Obowiązujące akty prawne

11 lutego 2019

Nowe rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli

Od dnia 7 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2029). Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 […]