24 maja 2019

NIEAKTUALNE: Nabór do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

„Centrum Mistrzostwa Informatycznego” – ogólnopolska inicjatywa edukacyjna realizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, skierowana  jest do osób prowadzących zajęcia  wzmacniające kompetencje cyfrowe. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych Działania kierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych, wykazujących predyspozycje oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą w wieku 10-19 lat. Nabór wniosków  o powierzenie grantów trwa do 05 czerwca 2019 r. Informacje  o szczegółach projektu  znajdują się na stronie CMI.