20 czerwca 2022

Procedura uzyskiwania pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – dotyczącej spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 lub 4 ustawy – Prawo Oświatowe

Aktualizacja z dnia 12.09.2023 r.

Załączniki

Procedura
Data: 2023-09-12, rozmiar: 381 KB