15 października 2021

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach – komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z województwa zachodniopomorskiego!

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach.

Zagadnienia poruszane w przedstawionym materiale stanowią opis m.in. realizacji prawa wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).