30 września 2021

NIEAKTUALNE: Zgłoszenia szkół do konkursów przedmiotowych – ważne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu przedmiotowego jest zgłoszenie przez dyrektora, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej

https://forms.gle/QdRXEJDHa6xbASnH9

jej udziału w nieprzekraczalnym terminie do 06 października 2021 r.

Dyrektor szkoły otrzyma (na wskazany w formularzu adres e-mail), przed etapem szkolnym, login oraz hasło – za pomocą którego pobiera test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami oceniania.

Loginy i hasła z lat ubiegłych tracą ważność.

Osoba do kontaktu:

Bartosz Mysłowski, tel. (91) 44 27 551