30 września 2019

NIEAKTUALNE: Zgłoszenia szkół do konkursów przedmiotowych – ważne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu przedmiotowego jest zgłoszenie przez dyrektora, za pośrednictwem wyłącznie poczty elektronicznej szkoły (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), jej udziału do Kuratorium Oświaty w Szczecinie na adres: login@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 04 października 2019 r.

Dyrektor, zgłaszając szkołę, otrzymuje login oraz hasło, za pomocą którego pobiera test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami oceniania w przeddzień konkursu.

UWAGA! Loginy i hasła z lat ubiegłych tracą ważność!

Osoba do kontaktu:
Bartosz Mysłowski, tel. (91) 44 27 551

Załączniki