22 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Wstępne wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

W załączeniu wyniki wstępne (nie uprawniające do tytułu laureata oraz finalisty) oraz klucz odpowiedzi do testu etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Wyniki końcowe etapu wojewódzkiego, uprawniające do tytułu laureata i finalisty opublikowane zostaną po zakończeniu trybu odwoławczego. Zamieszczenie wyników końcowych jest ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy ani wgląd do pracy.

Tytuł laureata otrzymają uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskają co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
W przypadku nieosiągnięcia przez min. 20 uczestników etapu wojewódzkiego danego konkursu 90% pkt. możliwych do zdobycia, tytuł laureata uzyskuje 20 uczestników tego konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki (jednak wynik nie może być niższy niż 30%).

Finalistami konkursu zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów.

Załączniki

Wyniki wstępne etapu wojewódzkiego
Data: 2019-02-22, rozmiar: 22 KB
Klucz odpowiedzi
Data: 2019-02-22, rozmiar: 288 KB