26 sierpnia 2020

Narada dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych – materiały pokonferencyjne

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego!

W załączniku znajdują się materiały pokonferencyjne z Narady dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, która w tym roku miała zmienioną formułę i było to nagranie wideo.

Załączniki:

– Prezentacja Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
– Prezentacja WSSE pt. „Publiczne i niepubliczne szkoły i placówki w dobie epidemii COVID-19”.

Załączniki