5 września 2018

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie pn. „Moja Niepodległa”

Szanowni Państwo
dyrektorzy i nauczyciele szkół
z terenu województwa zachodniopomorskiego,

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moja Niepodległa”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w  Szczecinie pana Krzysztofa Kowalczyka.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest: popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzy historycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości w latach 1914 – 1923, aktywizacja nauczycieli w celu upowszechniania nowatorskich i adekwatnych metod nauczania, podnoszenie świadomości dotyczącej doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz prezentowanie dobrych praktyk.

Tematem konkursu jest przegotowanie scenariuszu ciekawej, kreatywnej i inspirującej lekcji o tematyce niepodległościowej, przeprowadzenie jej oraz zarejestrowanie na płycie CD lub pendrivie. Każdy nauczyciel (uczestnik konkursu) będzie mógł skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Archiwum Państwowe.

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy by nasi uczniowie otrzymali rzetelną wiedzę o Tych, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnej ojczyźnie, ale przede wszystkim chcemy rozbudzić w nich głód tej wiedzy, chęć dążenia do poszukiwań informacji o tamtych wydarzeniach, szukania autorytetów w tamtych bohaterach.

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do podjętych przez nas działań na rzecz edukacji historycznej i wychowania ku wartościom patriotycznym.

W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia oraz linki do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczestników konkursu.

 

Załączniki

Karta zgłoszenia
Data: 2018-09-05, rozmiar: 35 KB
Materiały edukacyjne
Data: 2018-09-05, rozmiar: 24 KB
Regulamin Konkursu
Data: 2018-09-06, rozmiar: 56 KB