5 grudnia 2018

Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych 2019

Zachodniopomorski Kurator Oświaty zaprasza szkoły prowadzące klasy o profilu mundurowym do udziału w Zachodniopomorskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.

Celem Przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd kierowany jest do uczniów i uczennic klas mundurowych zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych i jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, polskiej piosenki marszowej oraz programu dowolnego.

Organizatorem Przeglądu jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Przegląd odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w Szczecinie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Zgłoszenie do Przeglądu należy przesłać wyłącznie pocztą do 21 grudnia 2018 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych”.

Załączniki

Regulamin Przeglądu
Data: 2018-12-05, rozmiar: 78 KB