4 lutego 2020

XII Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

4 lutego br., w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie, odbył się XII Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej dla Szkół Specjalnych i Stowarzyszeń z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko – Kamieński.

W wydarzeniu uczestniczyła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza., która wzięła także udział w pracach Komisji Konkursowej.

Przegląd Teatralny skierowany był do uczniów szkół specjalnych oraz członków stowarzyszeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Jego celem było przygotowanie uczniów do aktywnego włączenia się w pełniejsze przeżycie rekolekcji wielkopostnych, przekazywanie wartości chrześcijańskich poprzez formę krótkich inscenizacji teatralnych, umożliwienie dzieciom nabywania umiejętności ekspresyjnego przekazu treści, budzenie poczucia własnej wartości oraz nauka odpowiedzialności i współdziałania w grupie.

W Przeglądzie Teatralnym wzięły udział 4 placówki:

  • Grupa Teatralna „Piątaki” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 w Szczecinie, która zaprezentowała spektakl pt. „Trzy Klucze”;
  • Grupa Teatralna „Boże Światełka” z Podstawowej Szkoły Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie, która zaprezentowała spektakl pt. „Z Janem Pawłem II kochamy Maryję”;
  • Grupa Teatralna „Świetliki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie, która zaprezentowała spektakl pt. „Bajka nie – bajka. Jezus przychodzi do szkoły”;
  • Koło Teatralne przy Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, które zaprezentowało spektakl pt. „Opowieść o tym, jak Pan Bóg świat stwarzał”.

Organizatorem przedsięwzięcia była Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie.