12 stycznia 2022

Wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022

Serdecznie gratulujemy XIII Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie zajęcia 3. miejsca w XXIV Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Szczecińska „Trzynastka” od kilkunastu lat zaliczana jest do najlepszych liceów w Polsce i wielokrotnie zdobywała I miejsce. Szkoła została powołana w 1991 roku w wyniku porozumienia Uniwersytetu Szczecińskiego z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Na czerwonym tle biały napis Perspektywy. W lewym dolnym rogu złota tarcza oraz tekst Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022.

Najlepszym technikum w województwie zachodniopomorskim okazało się Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, które uplasowało się na 9. miejscu w kraju.

Wszystkim laureatom Złotej, Srebrnej i Brązowej Tarczy serdecznie gratulujemy. W województwie zachodniopomorskim to zaszczytne miano otrzymało 58 placówek (35 liceów i 23 technika).

Kryteria oceny

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników doszło jeszcze jedno kryterium – wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Wyniki rankingu organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” dostępne są na stronie internetowej.