11 września 2023

VIII Edycja Ogólnopolskiej Kampanii BohaterON – włącz historię

1 września 2023 br. rozpoczęła się rekrutacja do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2023/2024, którego celem jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Dla kogo ?

W rekrutacji mogą wziąć udział:

  • przedszkola
  • szkoły podstawowe
  • szkoły ponadpodstawowe
  • drużyny harcerskie
  • ochotnicze hufce pracy
  • oraz inne placówki oświatowe i instytucje związane z edukacją dzieci i młodzieży

Podstawą do zakwalifikowania do akcji jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia

Udział w akcji jest bezpłatny. Zgłoszenia szkół trwają od 1 września do 2 października br.

Więcej informacji

Opracowane materiały edukacyjne i scenariusze zajęć zostały przygotowane z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach kształcenia.

Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie konspektów zajęć dotyczących Powstania Warszawskiego i  przeprowadzenie lekcji. Po przesłaniu sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom i zaświadczenie dla szkolnego koordynatora Akcji.

Zapraszamy również nauczycieli do udziału w seminarium – rekrutacja trwa od 1 września do 10 września 2023. Szczegóły na stronie internetowej.

Organizatorzy

Organizatorami Akcji są Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Seminarium dla nauczycieli organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.