23 listopada 2023

VII Zachodniopomorski Kongres Oświatowy

Rozwój sztucznej inteligencji to kluczowy trend, który rewolucjonizuje edukację. Jakie nowe horyzonty otwiera? Jak zmienia metody nauczania? Podczas VII edycji Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego (23-24 listopada) eksperci i dyrektorzy wspólnie zgłębiają ten – i wiele innych – tematów.

Temat przewodni i wystąpienia

Tematem przewodnim Kongresu jest „AI w Edukacji”. Jak nauczyciele mogą wykorzystać tę technologię? Jakie wyzwania stawia? Nie tylko jednak o sztucznej inteligencji była mowa pierwszego dnia.

O zachowaniu równowagi między wymaganiami edukacyjnymi a wspomagającymi ucznia mówił Mariusz Dubojski – dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, natomiast temat Branżowych Centrów Umiejętności i ich działalności na styku edukacji i gospodarki poruszył Maciej Kopeć – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

O Kongresie

Zachodniopomorski Kongres Oświatowy jest cyklicznym wydarzeniem oświatowym skierowanym do przedstawicieli samorządów, przede wszystkim prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz dyrektorów wydziałów oświaty i szkół oraz przedszkoli województwa zachodniopomorskiego, celem którego jest omówienie ważnych i aktualnych aspektów funkcjonowania oświaty. Razem bowiem tworzymy przyszłość edukacji, budując mosty do nowych możliwości.

Galeria