26 maja 2023

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim

16 pięcioosobowych drużyn z całego kraju rywalizowało ze sobą przez kilka dni w ramach VI Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim, które objęte zostały honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W uroczystym podsumowaniu udział wziął Bogusław Ogorzałek – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty.

Dla kogo i gdzie?

Mistrzostwa skierowane były dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących programy klas mundurowych na poligonie drawskim zarządzanym przez Centrum Szkolenia Bojowego im. płk. Franciszka Sadowskiego w Drawsku Pomorskim, podlegające 2. Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu.

W mistrzostwach wzięło udział szesnaście pięcioosobowych drużyn wraz z opiekunami z całej Polski, łącznie około 100 osób. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności w konkurencjach sportowo – obronnych, m.in. pętli taktycznej, topografii i strzelectwie. Mistrzostwa były również okazją do wymiany doświadczeń opiekunów i młodzieży z klas mundurowych, porównania poziomu wyszkolenia. Pozwoliły też uczniom na pogłębienie wiedzy o współczesnym Wojsku Polskim oraz umożliwiły ćwiczenia na obiektach poligonu drawskiego na co dzień wykorzystywanych przez wojsko.

Uczestnicy mistrzostw rywalizowali o puchary i cenne nagrody ufundowane przez sponsorów, organy samorządu terytorialnego, wyższe uczelnie, współpracujące instytucje, służby mundurowe oraz wojsko.

Podsumowanie Mistrzostw miało miejsce na Pasie Ćwiczeń Taktycznych Bucierz zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in. dowódcy jednostek, przedstawiciele lokalnych władz z Drawska Pom., Kalisza Pom. i okolic oraz dyrektorzy szkół. Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Piłsudskiego w Złocieńcu gen. bryg. Dariusz Machula podziękował za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie mistrzostw oraz pogratulował kadetom i ich opiekunom za pracę i determinację jaką włożyli, by znaleźć się na tych mistrzostwach.

Cel Mistrzostw

Celem VI Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży i wzrost jakości edukacji obronnej.

Organizatorzy

Organizatorem Mistrzostw był Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim oraz Centrum Szkolenia Bojowego im. ptk. Franciszka Sadowskiego w Drawsku Pomorskim przy współpracy z 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Piłsudskiego w Złocieńcu,  Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim, 16 WOG w Drawsku Pomorskim, Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, 12 Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, Ośrodkiem Zamiejscowym w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, WCR Szczecinek oraz 14 ZBOT ze Szczecina.

Patronat

Honorowe patronaty nad mistrzostwami objęli, m. in. Minister Obrony Narodowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Drawski, Starosta Stargardzki, burmistrzowie: Kalisza Pomorskiego, Drawska Pomorskiego, Drawna, Mirosławca i Recza, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zwycięzcy

W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół im. Macieja Rataja z Gościna, a trzecią lokatę zdobyło II LO im. C. K. Norwida ze Stargardu. Zwycięskie drużyny zdobyły puchary i nagrody ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!