26 maja 2023

Wyłoniony Operator Programu „Sportowe Wakacje+”

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło nabór na operatorów Programu „Sportowe Wakacje +” w 2023 roku. Łączna kwota dotacji w naborze to 15 mln zł.

Zadania realizowane w ramach naboru

 • wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim
 • wspieranie upowszechniania strzelectwa

Operator

Operatorem krajowym obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Zadaniem operatora jest rekrutacja realizatorów obozów sportowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Kwota dotacji przyznana przez Ministerstwo to 10 mln zł.

Informacje

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji przeprowadzanej przez Operatora, znajdą się w najbliższym czasie na stronach Fundacji LOTTO: https://www.fundacjalotto.pl/

Cele główne

Główne cele zadań realizowanych w ramach programu:

 • uczestnictwo w aktywnym sportowym wypoczynku;
 • kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie;
 • dążenie do zwiększenia uczestnictwa Polaków w sporcie;
 • wdrażanie najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych.

Operatorem krajowym upowszechniania strzelectwa został Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Zadaniem operatora jest przeprowadzenie na terenie całej Polski rekrutacji uczestników zajęć strzeleckich.

Kwota dotacji przyznana przez Ministerstwo to 5 mln zł.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji przeprowadzanej przez Operatora, znajdą się w najbliższym czasie na stronach PZSS:  https://www.pzss.org.pl/

Główne cele zadań realizowanych w ramach programu:

 • popularyzacja strzelectwa;
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych;
 • upowszechnianie postaw proobronnych;
 • stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych;
 • stworzenie warunków do optymalizacji wykorzystania lokalnej infrastruktury strzeleckiej.

Strona internetowa programu MSIT

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

Masz pytania?

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska-Majchrzak

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl