12 czerwca 2019

V Słoneczne Spotkania Integracyjne z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

11 czerwca br. odbyły się V Słoneczne Spotkania Integracyjne pn. „Jesteśmy Supermocni”, zorganizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie.

W wydarzeniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od kolorowego pochodu uczestników spod Urzędu Miasta w Złocieńcu do sali kinowej Złocieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Podczas spotkania wręczono statuetki przyjaciołom ZPET – osobom, które na co dzień bezinteresownie pomagają pracownikom placówki i jej podopiecznym.

Główną częścią uroczystości było przedstawienie pt. „Jesteśmy Supermocni”, inspirowane bajką „O smoku z jednym skrzydłem”. Spektakl uzmysłowił wszystkim, że w życiu każdego człowieka  jest miejsce na Superbohaterów. Wychowankowie placówki też znają takie osoby, a niektórzy z nich, musząc przełamywać codziennie trudności i ograniczenia związane z niepełnosprawnościami, sami się nimi stają.