16 kwietnia 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia br. do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym: osoby na niebieskim tle oraz napis "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021", "Od 1 kwietnia spisz się przez internet na spis.gov.pl". W lewym dolnym rogu logotyp Liczymy się DLA POLSKI! W prawym dolnym rogu logotyp GUS NSP 2021

Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi:

  • pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
  • drugi spis próbny odbył się w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. gminach (po jednej w każdym województwie).

Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Co w sytuacji, gdy nie mogę dokonać samospisu?

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu jest dostępna na stronie internetowej GUS.

Dal dzieci i młodzieży

Główny Urząd Statystyczny przygotował dla nauczycieli pakiet materiałów edukacyjnych, który ma na celu przybliżenie najmłodszym, a także nastolatkom idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Materiały, które zawierają scenariusze lekcji dla nauczycieli oraz zabawy edukacyjne o charakterze interaktywnym dla dzieci i młodzieży dostępne są na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym będziemy szczegółowo informować.

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (plik do pobrania).