10 grudnia 2018

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą” z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

10 grudnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pt. „Dziecko z cukrzycą”.

Organizatorem przedsięwzięcia było Ministerstwo Zdrowia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W spotkaniu uczestniczyły Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz dr n. med. Anita Horodnicka – Józwa z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM.

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia: informacje ogólne o cukrzycy, leczenie cukrzycy u dziecka, powikłania cukrzycy oraz dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole.

Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Specyfiką cukrzycy jest konieczność stałego monitorowania poziomu glukozy, podawania insuliny, obliczania kaloryczności posiłków oraz występowanie wahań poziomu cukru we krwi. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną  wystąpienia powikłań, często skutkujących poważnie dla zdrowia i życia dziecka.

Dzieci chore na cukrzycę pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych. Istotne jest zatem by pracownicy oświaty posiadali wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą i sposobu postępowania w sytuacjach zaburzeń jego stanu zdrowia.