3 kwietnia 2019

Sesja popularno–naukowa „Kobiety szczecińskiej opozycji. Rok 2019 – Rokiem Anny Walentynowicz”. Spotkanie ze świadkami historii

Znalezione obrazy dla zapytania niepodległa

3 kwietnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się sesja popularno-naukowa pn. Kobiety szczecińskiej opozycji. Rok 2019 – Rokiem Anny Walentynowicz.

Organizatorami spotkania ze świadkami historii byli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie pan Krzysztof Kowalczyk oraz Prezes Fundacji Polskich Wartości pan Wojciech Woźniak.

Spotkanie skierowane było do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych ze Szczecina i Świnoujścia oraz z powiatów: polickiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, stargardzkiego.

W sesji uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia Społecznego Grudzień ’70 – Styczeń ’71 oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. 

W 2019 roku przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz – wybitnej działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „Sejm, w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie”, ustanowił rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz. Poprzez nasze przedsięwzięcie chcieliśmy również przypomnieć o wkładzie mieszkańców naszego regionu w walce o wolność i godność dla siebie samych i dla następnych pokoleń.

Prelegentami podczas sesji byli:

  • Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk, który wprowadził uczestników w atmosferę lat 80. XX w., narodzin i karnawału „Solidarności”, tragicznego czasu stanu wojennego oraz trudnej drogi do transformacji ustrojowej 1989 r. Na tym tle została przybliżona postać oraz dokonania jednej z kobiecych ikon „Solidarności” pani Anny Walentynowicz. Podczas wykładu zostały po raz pierwszy zaprezentowane publicznie fotografie byłych działaczy opozycyjnych Jarosława Kaczorowskiego oraz Pawła Woźniaka.
  • Ewa Naklicka i Łucja Plaugo – byłe działaczki opozycyjne. Rozmowę ze świadkami historii poprowadził dr Michał Siedziako z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie

W Roku Anny Walentynowicz pragniemy podkreślić rolę kobiet, które zostawiły swój ślad na polskich i szczecińskich drogach do niepodległości, które zapisały się na kartach naszej historii, ale także tych, które nie były na eksponowanych pozycjach, ale wspierały swoich bliskich w walce o wolność, godność i prawa człowieka. Przypomnieć postaci z dalszych szeregów, wywodzące się także z rodzin o opozycyjnych rodowodach, takich które miały odwagę włączyć się w walkę o wolność, które ofiarnie ponosiły konsekwencje swoich niezłomnych postaw.

Podobne przedsięwzięcie odbędzie się również 10 kwietnia w Koszalinie.

Projekt zrealizowany został w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Zdjęcia z prywatnego archiwum rodziny Państwa Woźniaków: