19 grudnia 2019

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

18 grudnia br., w Zespole Szkół w Karlinie, odbyła się I sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.

W spotkaniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Podczas sesji radni wyłonieni podczas jesiennych wyborów wybrali spośród siebie prezydium oraz członków poszczególnych komisji.