14 września 2023

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” to, oprócz posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, również wsparcie w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska w Szczecinie oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik wraz z Wicekuratorem Bogusławem Ogorzałkiem podczas wczorajszego przekazania umów gminom podsumowali te działania.

Wsparcie dla szkół

  • doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
  • doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
  • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
  • adaptacja i poprawa standardu oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Program w latach 2019-2023

W latach 2019-2023 udział w Programie (moduł 3) wzięło 120 szkół podstawowych (ok. 22% szkół uprawnionych) z terenu województwa zachodniopomorskiego, otrzymując wsparcie finansowe w łącznej wysokości ponad 7,8 mln zł.
 
W roku 2023, czyli ostatnim roku realizacji programu, wparcie finansowe otrzymały 24 szkoły podstawowe na kwotę ponad 1,5 mln zł.
 
Na mocy uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. program będzie kontynuowany w latach 2024-2028 i na jego realizację przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa.
 

Galeria Szczecin

Galeria Koszalin