19 września 2023

„Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów” – konferencja

19 września w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się Ogólnopolska konferencja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego „Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów”.

 

Patronat

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

Uczestnicy

W wydarzeniu uczestniczył Maciej Kopeć – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Do udziału w konferencji zgłosiło się ponad 250 dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, a także kilkunastu wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Cele i prelegenci

Celem konferencji było:
  • wskazanie aktualnych zmian w przepisach prawa, nie tylko oświatowego, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostek systemu oświaty,
  • zwiększenie świadomości prawnej pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów przebywających w tych placówkach.
Powyższą problematykę omawiali 
  • dr Hanna Elżanowska − Przedstawiciel Państwowej Komisji ds. pedofilii,
  • Katarzyna Nowakowska – przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  • Pracownicy Naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – dr hab. Konrad Burdziak, mgr Konrad Mielko, dr Dominika Skoczylas, dr hab. Prof. US Mariusz Nawrocki, dr Marta Jasińska, mgr Dominika Trzeszczoń oraz dr Maciej Kubala.
  • Odpowiedzialność nauczyciela w zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa omówił Mariusz Dubojski – dyrektor WKOiS KO w Szczecinie.

Galeria