21 marca 2019

Ogólnopolska inauguracja II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji

21 marca br., w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum Integracyjne w Stargardzie, odbyła się ogólnopolska inauguracja II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Miasto Stargard, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, oraz SP nr 2 w Stargardzie.

W przedsięwzięciu uczestniczyli między innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, Wiceprezydent Stargardu pan Piotr Mync, Wicestarosta Stargardzki pani Joanna Tomczak oraz Starosta Stargardzki pani Iwona Wiśniewska oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w MEN pan Rafał Lew – Starowicz oraz pani Roksana Tołwińska.

Ideą wydarzenia była popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet.

Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice. W wydarzeniu mogą uczestniczyć także wszystkie osoby zafascynowane nowymi technologiami.

W ramach inauguracji DNTE zostały zorganizowane pokazy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów prowadzone przez nauczycieli, trenerów Mistrzów Kodowania i partnerów i przedstawicieli firm branży IT.