6 marca 2020

LOWE 2 – granty dla szkół i placówek. Spotkanie informacyjne w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

6 marca br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyło się seminarium informacyjne pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych – LOWE 2”.

W wydarzeniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

Prelegentami spotkania byli Wiceprezes Fundacji Małopolska Izba Samorządowa pan Jacek Kwiatkowski oraz Dyrektor ds. Programowych Fundacji MIS pani Aldona Okraszewska, którzy mówili o możliwościach pozyskania grantu w wysokości do 250 tys. zł dla szkoły lub placówki oświatowej na uruchomienie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

LOWE to innowacyjna metoda poszerzenia funkcji szkoły o edukację osób dorosłych i jej oddziaływania w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Model LOWE został opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wyniku pierwszej edycji konkursu grantowego LOWE wdrażanego w latach 2016-2018 i został przetestowany przez 50 Ośrodków LOWE, uruchomionych przez organy prowadzące szkoły, w tym  JST z terenu całego kraju.