7 lutego 2020

Koszalińska uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom premiera i Ministra Edukacji Narodowej

7 lutego br., w sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

Gospodarzem wydarzenia był Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Podczas uroczystości dyplomy stypendystom z powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego, koszalińskiego i miasta Koszalin wręczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz wicekurator.

Galę uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.