24 października 2022

Konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

24 października 2022r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się wojewódzkie konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. W spotkaniu wziął udział Jerzy Sołtysiak, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Katarzyna Parszewska, starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Program konsultacji

Podczas konsultacji dyskutowano na temat „Polskiej szkoły XXI wieku”, telefonów w szkołach, hejtu, przemocy i oszustw, zaburzeń relacji międzyludzkich, rozproszenia uwagi i braku koncentracji oraz zdrowia psychicznego w szkołach – w szczególności dostępu do specjalistów, edukacji psychologicznej oraz utworzenia przez Radę poradnika jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym.
 

Rada Dzieci i Młodzieży

 
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących #dzieci i #młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.
 

Galeria