2 maja 2022

Konferencja „O chrześcijańskich korzeniach Polski” w Gnieźnie

29 kwietnia 2022 r. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie odbyła się konferencja „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W wydarzeniu wzięła udział Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza.

Przebieg konferencji

W panelu dyskusyjnym wystąpili wybitni polscy historycy-mediewiści, zajmujący się w swoich badaniach początkami państwa polskiego. Uczestników konferencji powitał Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Tomasz Madej. Dyskusję poprowadził dr Michał Bogacki, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego.

W drugiej części wydarzenia odbył się premierowy pokaz filmu edukacyjnego „O chrześcijańskich korzeniach Polski” autorstwa Krzysztofa Noworyty. Projekt powstał z potrzeby poszukiwania tożsamości, tradycji i korzeni. W skondensowany sposób ukazuje jej podstawę kulturową, gospodarczą i polityczną – czyli chrześcijaństwo. Może zostać wykorzystany w szkołach jako cenny wizualny środek dydaktyczny podczas lekcji, dlatego ważnymi odbiorcami filmu są uczniowie i nauczyciele. Tematyka i sposób ujęcia zagadnień mogą inspirować nie tylko na zajęciach historii czy religii, ale również na języku polskim, plastyce, geografii, a nawet matematyce na wszystkich etapach edukacyjnych.

Po pokazie zaprezentowano poradnik metodyczny, dotyczący sposobów wykorzystania filmu na lekcjach historii.

Wręczenie Medali Edukacji Narodowej

Podczas spotkania wręczono Medale Edukacji Narodowej. Otrzymali je nauczyciele i osoby zajmujące się edukacją. List od Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka odczytał Sławomir Adamiec, dyrektor generalny w ministerstwie.

Organizator i patronat

Za organizację wydarzenia odpowiedzialny był Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. Partnerem wydarzenia było Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, zaś honorowym patronatem objął je Minister Edukacji i Nauki, prof. Przemysław Czarnek.