10 lipca 2023

III nabór. Środki na Branżowe Centra Umiejętności przy szkołach kształcących w zawodach i CKZ

7 lipca wystartował III nabór w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. W poprzednich dwóch naborach wyłoniono 89 beneficjentów. Wartość przyznanego dofinansowania to ponad 1 mld zł.

Dyrektorze, możesz:

  • zbudować lub rozbudować w Swojej szkole innowacyjne centrum kształcące wysoko wyspecjalizowanych zawodowców,
  • uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% inwestycji i kosztów funkcjonowania centrum,
  • prowadzić najnowocześniejsze kursy zawodowe w skali kraju, zostać najbardziej nowoczesnym ośrodkiem kształcenia w danym zawodzie w Polsce.

Jakie działania obejmuje program?

Szkoły branżowe oraz Centra Kształcenia Zawodowego w ramach konkursu mogą uzyskać do 100% dofinansowania na utworzenie i  funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności obejmujące:

  • działania inwestycyjne i zakup wyposażenia (max.75%) – budowa nowej, rozbudowa, przebudowa lub adaptacja istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU, zakup maszyn, sprzętu, urządzeń technicznych i materiałów eksploatacyjnych;
  • funkcjonowanie BCU (min. 15%) – finansowanie prowadzenia działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych;
  • zarządzanie przedsięwzięciem (max. 10%).

Poprzednie rozstrzygnięcia

I nabór wniosków trwał od 15 października do 16 grudnia 2022 r. Wpłynęło 90 poprawnych technicznie wniosków, z czego 75 trafiło do oceny merytorycznej. Ostatecznie do dofinansowania wyłoniono 63 wnioski. Wartość dofinansowania to ponad 700 mln zł.

II nabór trwał od 3 lutego do 3 kwietnia 2023 r. i obejmował 65 dziedzin. Wpłynęły 42 wnioski, z których 30 trafiło do oceny merytorycznej. Ostatecznie do dofinansowania wyłoniono 26 wniosków. Wartość dofinansowania to ponad 314 mln zł.

Konkurs jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale obecnie jest prefinansowany ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wartość przedsięwzięcia to 1,4 mld zł.

Koniecznie pamiętaj!

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie: Podmiot branżowy (szkoła, CKZ) plus Organ prowadzący.

Budżet przewidziany na jedno przedsięwzięcie: 9 do 16 mln zł w zależności od dziedziny. Łączny budżet programu: 1,4 mld zł.

Do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o objęcie wsparciem finansowym w III naborze składane są do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do 25 września do godz. 16:00.

Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące III naboru w ramach konkursu są dostępne na stronie FRSE.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu

Masz pytania? Zadzwoń!

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska-Majchrzak

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl