24 stycznia 2022

III edycja konkursu pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”

Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w  Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w III edycji konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Na zielonym tle w białej ramce tekst: "III edycja konkursu historyczno-literackiego Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię". Pod tekstem logotypy kuratorium i archiwum oraz nazwy stron internetowych urzędów.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej, poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych, doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników będzie napisanie pracy historyczno-literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

Na prace czekamy do 29 kwietnia 2022 roku.

W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-01-24, rozmiar: 58 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2022-01-24, rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2022-01-24, rozmiar: 15 KB