23 października 2019

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Oparznie z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

18 października 2019 r. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Oparznie.

Podczas uroczystości wyróżniającym się pracownikom oświaty zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Świdwin i nagrody dyrektorów szkół.

 Ponadto Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Koszalina honorową odznaką „Przyjaciel Dziecka” odznaczyło dyrektora Szkoły Podstawowej w Oparznie panią Różę Tabaszewską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Bierzwnicy panią Martę Jalowską i dyrektora Szkoły Podstawowej w Lekowie panią Danutę Bywalec.

Wydarzenie uświetniły występy wokalno-taneczne uczniów Szkoły Podstawowej w Oparznie.