24 stycznia 2019

Finał etapu wojewódzkiego Turniejów Zawodowych

22 stycznia br., w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, odbył się etap wojewódzki ogólnopolskich turniejów zawodowych: XXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz II edycji Ogólnopolskiego Turnieju  na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej był wizytator w Wydziale Kształcenia Branżowego pan Grzegorz Szczepanik.

Celem turniejów było podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania gastronomią i cukiernictwem i pogłębienie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, zapoznanie uczniów z najnowszymi technikami i technologiami, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodzież oraz rozwijania ich uzdolnień.

W Turnieju Cukierniczym zwyciężyła Monika Kalecińska, która będzie reprezentować województwo zachodniopomorskie w etapie centralnym Turnieju we Wrocławiu, natomiast w Turnieju Kucharskim I miejsce zdobył Kacper Wąsowicz a II nagrodę otrzymał Filip Uszyj. Zarówno Kacper jak i Filip będą reprezentować nasz region w etapie ogólnopolskim Turnieju w Zabrzu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszych etapach turniejów.