5 października 2018

Europejski Tydzień Kodowania w województwie zachodniopomorskim z udziałem Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia

5 października br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w uroczystym rozpoczęciu Europejskiego Tygodnia Kodowania w województwie zachodniopomorskim, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie.

Szkoła bierze udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania (Europe Code Week).

W pierwszym dniu ECW uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach z kodowania, przygotowanych przez nauczycieli, trenerów eTwinning oraz Mistrzów Kodowania, z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej. Największą atrakcję stanowiły zajęcia warsztaty w Mobilnym Centrum Edukacyjnym (MCE).

MCE jest narzędziem służącym przekazaniu uczniom i nauczycielom wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji m.in. największego unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywistość i gry 3D to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez FRSE dla uczniów szkół podstawowych.

Trenerzy eTwinning i Mistrzowie Kodowania przygotowali również zajęcia dla nauczycieli.

W uroczystym otwarciu Europejskiego Tygodnia Kodowania w naszym regionie wzięli również udział: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, a także przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych.

Tegoroczna szósta edycja Europe Code Week odbędzie się od 6 do 21 października. Europejski Tydzień Kodowania to społeczna inicjatywa edukacyjna, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

Akcja organizowana jest w całej Europie i skierowana do wszystkich osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Organizatorem wydarzenia może być każdy – pracownicy instytucji, szkoły, biblioteki, nauczyciele, uczniowie czy też ich rodzice. Wystarczy zgłosić własną inicjatywę na stronie www.codeweek.eu/events. Po zarejestrowaniu planowanego wydarzenia zostanie ono wliczone do europejskiego rankingu. W ramach zeszłorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania w Polsce odbyło się ponad 2200 wydarzeń.