22 marca 2022

Do jakiego świata powinna przygotować współczesna szkoła? Seminarium naukowe z udziałem Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty

21 marca br. Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza uczestniczyła w seminarium naukowym pn. „Do jakiego świata powinna przygotować współczesna szkoła?”, które zostało zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Pani kurator objęła przedsięwzięcie honorowym patronatem.

Grupa ludzi siedzących na krzesłach

Pytania skierowane do uczestników

Seminarium, zorganizowane w ramach cyklu „Edukacja dla przyszłości”, było skierowane do wszystkich przedstawicieli środowiska oświatowego i naukowego, którzy, z racji wykonywanego zawodu, uczestniczą w przygotowaniu młodego pokolenia do życia i pracy w warunkach nie do końca zdefiniowanej przyszłości.

Podczas dyskusji podjęta została próba odpowiedzi na pytania: Jak wyobrażamy sobie świat w bliższej i dalszej przyszłości? Czy potrafimy odczytać, jaki w tym świecie będzie człowiek przyszłości w jego indywidualnym i zbiorowym wymiarze? Jak dziś wygląda rzeczywistość polskiej szkoły? Czy szkoła ta może już nosić miano szkoły pracującej na potrzeby przyszłości, a jeśli nie to, co i w jaki sposób powinno się w niej zmieniać? Czy uczeń w obecnym systemie edukacji może zostać wyposażony w kompetencje przyszłości, takie jak np.: myślenie innowacyjne i adaptacyjne, myślenie projektowe, kompetencje międzykulturowe, cyfrowe i komunikacyjne oraz wiele innych niezwykle potrzebnych do życia i pracy w warunkach coraz bardziej zdominowanych przez sztuczną inteligencję?

Wprowadzenie do seminarium i panel dyskusyjny

Podczas wydarzenia, zorganizowanego w formule hybrydowej (zdalnie na platformie Teams i stacjonarnie w ANS), wprowadzenia do seminarium dokonał prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski. Pracownik naukowy Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest pomysłodawcą, kierownikiem i wykonawcą ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Naukowiec jest trenerem w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Pyżalski to także Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

W panelu dyskusyjnym, kończącym seminarium, uczestniczyli między innymi dyrektorzy szczecińskich szkół i placówek oświatowych.

Galeria