28 maja 2018

70-lecie Szkoły Filialnej w Niekłończycy

26 maja br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz starszy wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego pani Iwona Matyjanowska wzięli udział w uroczystych obchodach jubileuszu 70-lecia Szkoły Filialnej w Nikłończycy.

Historia szkoły sięga lat 1947/1948. Jednak w tym samym roku naukę przerwano z powodu złych warunków pracy i nauczania. Ponownie uruchomiono szkołę w roku szkolnym 1951/1952.

Program artystyczny podczas jubileuszy przygotowali nauczyciele i uczniowie placówki.