7 lutego 2020

NIEAKTUALNE: VIII Kongres Młodych Matematyków Polskich – 17-20 września 2020 r. Łódź

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
województwa zachodniopomorskiego

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Instytut Matematyczny  Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów  jednostek posiadających uprawnienia do nadawania  stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, organizują Ósmy Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w dniach 17-20  września 2020 roku w Łodzi. Intencją organizatorów jest, by na Kongres przybyli najzdolniejsi, zainteresowani matematyką uczniowie liceów z całej Polski. Na Kongresie będą oni mieli okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane znakomite wykłady, a niektórzy z nich wygłoszą własne komunikaty. Dotychczasowe Kongresy (Warszawa 2004, Poznań 2008, Kraków 2010, Gdańsk 2012, Zielona Góra 2014, Warszawa 2016, Lublin 2018) odniosły wielki sukces. W VIII Kongresie prawdopodobnie weźmie udział około 300 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich będzie wytypowana przez wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Pozostali uczniowie zostaną zaproszeni z wykorzystaniem  rekomendacji Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Komitetów Okręgowych  Olimpiady Matematycznej, innych instytucji oraz w drodze indywidualnej rekrutacji. Wśród reprezentantów województwa zachodniopomorskiego na Kongresie będzie 13  uczniów wytypowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Przy wyborze należy kierować się następującymi wytycznymi:

— wytypowani uczniowie powinni być pasjonatami matematyki,

— uczniowie powinni w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać do I, II lub III klasy liceum  (po gimnazjum); w przypadku gdy dotyczy to jednostki wybitnej ,na liście może się znaleźć uczeń I klasy liceum ( po szkole podstawowej),

—  co najwyżej 8 wytypowanych przez Kuratora uczniów może uczęszczać do szkoły w tym samym mieście,

— na liście uczniów wytypowanych przez Kuratora nie może znaleźć się więcej niż 4 uczniów z tej samej szkoły.

Proszę o przekazanie listy uczniów wytypowanych z danej szkoły najpóźniej do dnia 06  marca 2020 r.

Na liście powinny się znajdować następujące dane:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • szkoła i klasa do której uczęszcza,
  • adres szkoły,
  • numer telefonu i adres e-mailowy szkoły,

Ponadto dla każdego ucznia należy przedstawić rekomendację, zawierającą dane dotyczące szczególnych uzdolnień, osiągnięć, zainteresowań oraz inne istotne informacje, które mogą być pomocne przy wyborze reprezentantów naszego województwa.

Planowany przyjazd grupy do Łodzi: 17  września 2020 r., wyjazd: 20 września 2020 r. po południu.

Koszty związane z uczestnictwem w Kongresie uczniów i opiekuna (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, inne atrakcje) pokrywają organizatorzy.

Niestety, organizatorzy nie gwarantują pokrycia kosztów dojazdu uczniów i opiekuna. Dodatkowe informacje będą sukcesywnie podawane na stronie internetowej Kongresu.

Listę wytypowanych uczniów wraz z pisemnymi rekomendacjami należy przekazać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin oraz na adres poczty elektronicznej:

ujelenska@kuratorium.szczecin.pl

w nieprzekraczalnym terminie do: 06 marca 2020 roku.