18 grudnia 2020

Poradnik dla nauczycieli „Jak mówić, by nas słuchano”

Kuratorium Oświaty w Szczecinie we współpracy z panią Anetą Pierzchałą-Tolak przygotowało dla Państwa krótki instruktaż dotyczący autoprezentacji podczas lekcji i innych zajęć w trybie on-line.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem zamieszczonym w serwisie You Tube.