17 maja 2022

Organizacja wakacyjnych warsztatów dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium RP – nabór wniosków

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę operatora Programu Edukacja (EOG) zaprasza organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (tj. fundacje, stowarzyszenia) do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej FRSE.

Galeria

Załączniki

Infopack - promocja WWE
Data: 2022-05-17, rozmiar: 306 KB