21 lutego 2023

ORE placówka MEiN zaprasza na szkolenia Delfort dla nauczycieli języka niemieckiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenia Delfort dla nauczycieli języka niemieckiego w formule stacjonarnej oraz online.

Oferta doskonalenia

Pełna oferta szkoleń w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się na stronie internetowej Organizatorów.

Program DELFORT 

Jest ogólnopolskim programem doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, który powstał w roku 2001 i jest realizowany we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji (do roku 2010 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz Goethe-Institut w Warszawie i w Krakowie. 

Głównymi celami programu są:

  1. wspieranie rozwoju ogólnopolskiego systemu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego
  2. wzrost kompetencji merytorycznych edukatorów, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów języka niemieckiego
  3. utworzenie sieci profesjonalnej współpracy liderów i edukatorów języka niemieckiego w regionalnych grupach projektowych
  4. efektywne podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkole każdego typu.