31 października 2023

Konkurs „Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza przedszkola, zerówki oraz klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w konkursie „Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”, organizowanym z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu propagowanie patriotyzmu i szacunku dla symboli narodowych wśród dzieci oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.

Jak wziąć udział

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać i przesłać do nas filmik z wykonaniem hymnu państwowego przez dziecko, bądź grupę dzieci z przedszkola, zerówki lub klasy 1-3 szkoły podstawowej. Nagranie powinno trwać nie dłużej niż 3 minuty i być wysokiej jakości

Dodatkowe informacje

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres e-mail: promocja.bk@ms.gov.pl  do 8 listopada 2023 r. do godziny 12.00 – z wykorzystaniem platformy Wetranfer (https://wetransfer.com), Microsoft Onedrive lub Dysk Google.

Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie organizatora konkursu.