17 października 2019

I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

Polish Life Saving  Federation, Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego.

Kongres obejmuje zagadnienia z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa wodnego oraz turystyki, rekreacji, sportu i kultury fizycznej. Organizowany jest w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Szczecinie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w kongresie trwa do 30 października 2019 r. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.pls.org.pl