31 lipca 2020

„Drzewo w krajobrazie”. Przygotowania do obchodów Dnia Krajobrazu 2020

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, że 20 października już po raz piąty będziemy obchodzić Dzień Krajobrazu. W tym roku wszystkie wydarzenia towarzyszące obchodom skoncentrują się wokół zagadnienia drzewa w krajobrazie.

Mając na uwadze znaczenie drzew dla kształtowania krajobrazów naturalnych i kulturowych oraz ich nieocenioną rolę przyrodniczą, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdecydowała, że głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 roku będzie Drzewo w krajobrazie. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, wzorem ubiegłego roku, zaplanowano dalsze rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

Dzień Krajobrazu z każdym rokiem zyskuje na popularności. W ubiegłym roku był on motywem przewodnim dla ok. 230 spotkań, spacerów i innych wydarzeń.

Tegoroczne działania będą prowadzone pod hasłem: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff). W ten sposób organizatorzy chcą popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazać jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego Polski.

W 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę GDOŚ w 2017 roku Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.