3 marca 2020

NIEAKTUALNE: Ankieta dotycząca uczniów objętych opieką stomatologiczną

Szanowni Państwo,
Organy prowadzące szkoły.

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej zbiera informacje o liczbie szkół (oraz liczbie uczniów) w województwie, których uczniowie są objęci opieką stomatologiczną, w tym na podstawie porozumienia zawartego przez organ prowadzący szkołę z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Uprzejmie proszę o wypełnienie tabeli zawartej pod linkiem http://ankiety.kuratorium.szczecin.pl/Gabinet/gabinet_dent.php do dnia 12 marca 2020 r.