17 maja 2018

„Akademia Rodzica Zastępczego” – do dyrektorów szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy!

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o dotarcie
z poniższą informacją do rodziców sprawujących pieczę zastępczą (spokrewnionych
i niezawodowych)
zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ośrodek zaprasza rodziców zastępczych do udziału w „Akademii Rodzica Zastępczego”. 

Nabór: do 15 czerwca 2018 r.

Termin realizacji: od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

W ramach projektu rodzice zastępczy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów
i doradztwa.

  • W ramach Akademii Relacji przewidziane są cztery szkolenia:
  • Regulacje prawne w zakresie pieczy zastępczej (jednodniowe) – II/III kwartał 2018 r.
  • Umiejętności wychowawcze (dwudniowe) – III/IV kwartał 2018 r.
  • Sytuacje kryzysowe (dwudniowe) – I/II kwartał 2019 r.
  • Problem agresji wśród dzieci i młodzieży (jednodniowe) – III kwartał 2019 r.
  • Po każdym dniu szkoleniowym, a także w odpowiedzi na zgłaszane w czasie trwania całego projektu problemy/pytania (mailowo, telefonicznie, osobiście), oferowane będzie indywidualne wsparcie doradcze z tematyki szkoleń.

Szkolenia odbywać się będą na terenie 8 subregionów województwa, aby umożliwić dogodny dojazd z każdego powiatu. Zapewnione zostanie wyżywienie, a podczas szkoleń dwudniowych również nocleg.  Przewidziany jest również zwrot kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkoleń.

Projekt obejmuje wsparciem całą rodzinę zastępczą. W czasie trwania szkoleń/warsztatów, uczestnikom zgłaszającym taką potrzebę, zapewniona zostanie opieka nad dziećmi (w projekcie uwzględniono dzieci od 3 r. ż.). 

Załączniki

Materiał informacyjny
Data: 2018-05-17, rozmiar: 455 KB
Pismo informacyjne
Data: 2018-05-17, rozmiar: 775 KB