29 lipca 2020

22 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Rezolucja stanowi reakcję na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę.

Głównym celem działań Laboratorium Wolności Religijnej jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne. Mając na uwadze osiągnięcie postawionego przed Laboratorium Wolności Religijnej celu, podjęto się organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce.

Głównym elementem obchodów Dnia jest iluminacja budynków na czerwono na terenie całego kraju. 22 sierpnia o godzinie 21.00 podświetlone zostaną liczne urzędy oraz instytucje kultury.

W imieniu organizatorów akcji zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu oraz do przesłania zdjęć, które Laboratorium mogłoby dołączyć do relacji z obchodów (kontakt@laboratoriumwolnosci.pl).