22 stycznia 2021

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Konkurs dotyczy wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego dzieci i młodzieży.

Celem Konkursu jest:
– spisanie wspomnień członków rodziny z okresu II wojny światowej oraz czasów powojennych,
– ukazanie losów byłych żołnierzy ZWZ, WIN, BCH, AK w powojennej Polsce,
– ukazanie wkładu przodków w odzyskanie niepodległości przez Polskę,
– wywołanie dumy z dokonań przodków,
– kontynuowanie tradycji przez młode pokolenie,
– kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.

Organizatorem XII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego jest Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu przy współudziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz.

Honorowy patronat nad Konkursem objęły:
– Muzeum Powstania Warszawskiego,
– Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach,
– Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach oddział w Rybniku,
– Starostwo Powiatu Raciborskiego,
– Prezydent Miasta Racibórz,
– Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz,
– Związek Sybiraków w Raciborzu,
– Muzeum w Raciborzu.

Szczegóły w regulaminie. 

Załączniki