22 stycznia 2020

V Wojewódzki Konkurs Mistrz OZE

Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie zaprasza uczniów VII i VIII klasy szkół podstawowych do udziału w konkursie „Mistrz OZE”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2020 r. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem